Marketing là gì? - Học Marketing Cơ Bản

Marketing là gì?

Nếu các bạn tìm kiếm trên google thì ngay lập tức sẽ thấy những khái niệm về marketing được công nhận rộng rãi nhất trên toàn thế giới.

Khái niệm Marketing

Marketing là một nhiệm vụ trong cơ cấu tổ chức và là một tập hợp các tiến trình để nhằm tạo ra, trao đổi, truyền tải các giá trị đến các khách hàng, và nhằm quản lý quan hệ khách hàng bằng những cách khác nhau để mang về lợi ích cho tổ chức và các thành viên trong hội đồng cổ đông.

Hiệp hội Marketing Mỹ

(American Marketing Association, AMA)

Mục đích của marketing là làm sao để biết và hiểu rõ khách hàng thật tốt sao cho sản phẩm hoặc dịch vụ thích hợp nhất với người đó, và tự nó sẽ bán được nó. Lý tưởng nhất, Marketing nên là kết quả từ sự sẵn sàng mua sắm. Từ đó, việc hình thành nên sản phẩm hoặc dịch vụ mới trở nên cần thiết để tạo ra chúng.

Peter Drucker

Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần và mong muón thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với những người khác.

Quản trị marketing – Philip Kotler (trang 12)

Khái niệm về marketing ẩn chứa trong mình những từ ngữ rất giá trị. Chúng ta hãy tìm hiểu từng từ ngữ trong khái niệm nhắc tới để hiểu marketing tuyệt vời đến mức nào.

– Marketing là một quá trình, không phải là một công việc hay một hành động trong ngắn hạn. Nó được thực hiện trong một khoảng thời gian dài bắt đầu từ sự nghiên cứu tìm hiểu xem khách hàng của mình cần gì, mong gì và có thể trả tiền cho cái gì. Sau đó mới tới các hành động.

Nhu cầu: Là cảm giác thiếu hụt của khách hàng về một điều gì đó. Ví dụ như cảm thấy lạnh, cảm thấy đói, cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy cô đơn…Từ sự thiếu hụt này khách hàng cần có một sản phẩm, một dịch vụ nào đó thoả mãn để hết cảm giác thiếu hụt này. Nhu cầu tồn tại sẵn có trong mỗi con người và được sắp xếp theo 5 cấp độ nhu cầu trong tháp nhu cầu Maslow các bạn có thể tìm hiểu thêm về mô hình này trên google.

Khách hàng mục tiêu: Mỗi doanh nghiệp luôn có giới hạn những năng lực vì vậy không thể cùng lúc thoả mãn tất cả các đối tượng khách hàng. Doanh nghiệp phải chọn ra một nhóm hoặc một vài nhóm khách hàng để tập trung phục vụ họ. Như vậy khách hàng sẽ được thoả mãn cao hơn. Khách hàng được phục vụ tốt hơn sẽ lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp chứ không phải sản phẩm thay thế khác. Việc chọn lựa nhóm khách hàng này gọi là Lựa chọn khách hàng mục tiêu. Mở rộng ra thì hiểu rằng phải chọn một thị trường mục tiêu hoặc khi thị trường quá cạnh tranh thì chọn một phân khúc để phục vụ.

Mong muốn: Nhu cầu là thứ tồn tại ai cũng có nhưng mong muốn thì phản ánh cái riêng của mỗi người sẽ khác nhau. Ví dụ cùng Nhu cầu là đi lại nhưng mong muốn thì có thể là Nhanh, người khác mong muốn là An toàn, người khác nữa mong muốn là chi phí rẻ… Cùng có nhu cầu ăn nhưng mong muốn có thể là ăn cơm, ăn phở hoặc ăn mỳ tôm.

Yêu cầu: Là mong muốn nhưng phù hợp với khả năng chi trả. Ví dụ nhu cầu đi lại, mong muốn là nhanh thì có 2 lựa chọn là đi máy bay hoặc đi tàu siêu tốc. Người có khả năng chi trả cao sẽ có yêu cầu là máy bay và người có khả năng chi trả thấp hơn sẽ chọn đi tàu siêu tốc.

Nhu cầu

Mong muốn Yêu cầu
Nhu cầu cần ăn Muốn ăn phở

Ăn phở Lý Quốc Sư

Vì có đủ khả năng thanh toán cho bát phở 60k

Tốt hơn: Khách hàng ngày càng có yêu cầu cao hơn, phức tạp hơn và thay đổi liên tục vì thế mục tiêu Thoả mãn nhất là điều không tồn tại. Mặt khác doanh nghiệp hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, họ phải cân đối giữa hai việc Thoả Mãn Yêu Cầu và Lợi nhuận doanh nghiệp. Chính vì thế doanh nghiệp sẽ lựa chọn mức độ mà họ sẽ làm thoả mãn và lợi nhuận làm sao cho cân bằng.

Trao đổi: Thông qua trao đổi. Đây chính là nguồn gốc hình thành marketing. Marketing hình thành từ khi con người trao đổi với nhau. Trước cả khi có tiền xuất hiện. Ai có nhu cầu trao đổi cao hơn thì người đó phải làm marketing. Người làm marketing không nhất thiết phải là người bán. Ví dụ các sản phẩm đang độc quyền như điện, nước các bạn sẽ thấy người dùng phải nộp hồ sơ đăng ký sử dụng rồi mới được mua và sử dụng. Hay như các sản phẩm có thương hiệu mạnh như Apple thì đơn vị phân phối như FPT phải đấu thầu để được phân phối Iphone tại VN.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Trần Mạnh Hùng