Nghiên cứu Marketing - Học Marketing Cơ Bản

Nghiên cứu Marketing

Marketing là một quá trình thực hiện của nhiều hoạt động và khởi đầu là hoạt động nghiên cứu marketing.

Nghiên cứu marketing có thể chia thành 3 hạng mục công việc chính:

  1. Nghiên cứu doanh nghiệp
  2. Nghiên cứu khách hàng
  3. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

Nghiên cứu về doanh nghiệp để hiểu được đâu là điểm mạnh có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh, đâu là điểm yếu cần khắc phục.

Nghiên cứu khách hàng để biết họ là ai? Khách hàng mong muốn điều gì? Và yêu cầu của họ như thế nào? Đâu là lý do quan trọng để sản phẩm hoặc dịch vụ được khách hàng lựa chọn?

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để biết mình đang phải cạnh tranh với ai? Họ có lợi thế gì? Họ đã làm như thế nào để phát triển? Họ có những hạn chế nào? Doanh nghiệp có thể tạo ra sự khác biệt với những đối thủ hiện có trên thị trường?

Để có thể đưa ra định hướng chiến lược marketing những thông tin của 3 phần nghiên cứu trên là hết sức quan trọng. Doanh nghiệp sẽ có căn cứ để phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu.

Về các hoạt động trong ngắn hạn của marketing thì sẽ là chọn kênh truyền thông nào, nên chọn thông điệp truyền thông ra sao hay cách thức truyền thông như nào cho hiệu quả.

Nghiên cứu chính doanh nghiệp:

Trả lời các câu hỏi:

          Nguồn lực doanh nghiệp như thế nào?

          Điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp mình là gì?

          Sản phẩm/Dịch vụ của doanh nghiệp có gì là khác biệt?

Nghiên cứu khách hàng mục tiêu:

Trả lời các câu hỏi:

          Mô tả chân dung khách hàng mục tiêu qua 7 câu hỏi(Who? Where? What? Why? When? How many? How much?)

          Insight khách hàng là gì?

          Những yếu tố ảnh hưởng tới hành vi của khách hàng?

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh:

Trả lời các câu hỏi:

          Đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp là ai?

          Đánh giá sự phù hợp giữa sản phẩm và giá cả của đối thủ cạnh tranh như thế nào?

          Chiến lược marketing và các hoạt động marketing của đối thủ cạnh tranh là gì?

Các doanh nghiệp lớn và có hoạt động marketing chuyên nghiệp luôn dành nhiều nguồn lực để tiến hành hoạt động nghiên cứu marketing một cách kỹ lưỡng để có những căn cứ chính xác hỗ trợ ra quyết định lâu dài. Doanh nghiệp đủ tiềm lực tài chính có thể thuê các đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường uy tín. Đơn vị ít ngân sách hơn có thể trả tiền mua những thông tin đã được các công ty nghiên cứu thị trường tổng hợp trước(loại thông tin thứ cấp). Những đơn vị ít nguồn lực hơn nữa sẽ phụ thuộc vào năng lực tự làm của CEO hoặc Leader marketing để làm hoạt động này.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2020

Trần Mạnh Hùng