Quy trình tổng thể làm Marketing - Học Marketing Cơ Bản

Quy trình tổng thể làm Marketing

Marketing tổng thể là các hoạt động marketing bao quát tại tất cả các khâu trong hệ thống của doanh nghiệp. 

Trước khi sản xuất: Là lựa chọn giá trị. Doanh nghiệp lựa chọn mình sẽ tạo ra cái gì? Sản phẩm hay dịch vụ? Tự sản xuất hay nhập khẩu từ thị trường khác về? Khách hàng của mình là ai? Đối thủ của mình là ai? Khách hàng mong đợi gì?…

Sáng tạo ra giá trị: Là khâu sản xuất, đóng gói sản phẩm hoặc dịch vụ, cải tiến sản phẩm, bổ sung thêm tính năng hoặc công dụng cho sản phẩm.

Phân phối giá trị: Là khâu đưa sản phẩm hoặc dịch vụ tới tay người tiêu dùng.

Truyền thông giá trị: làm cho khách hàng, đối tác hiểu được giá trị mà họ sẽ và đã nhận được.

Marketing tổng thể gắn liền với marketing chiến lược như thế nào? Marketing-mix tới (với 4Ps hoặc 5Ps) và Branding thì có quan hệ như nào với marketing tổng thể? 

Bài viết này sẽ trình bày cụ thể marketing tổng thể gồm 6 phần. Mỗi phần sẽ là một bộ phận hoặc một loạt các hoạt động chức năng trong doanh nghiệp. Và các bạn sẽ thấy marketing chiến lược nằm trong các phần 1 và 2, branding nằm trong phần 3, marketing-mix nằm trong phần 4 của marketing tổng thể.

  • 1. Nghiên cứu marketing
  • 2. Phân đoạn, lựa chọn và định vị thương hiệu
  • 3. Xây dựng thương hiệu
  • 4. Marketing-Mix
  • 5. Lập kế hoạch thực thi chi tiết
  • 6. Kiểm soát và đánh giá kết quả 

Vì mỗi phần đều bao gồm nhiều công việc nên chúng tôi sẽ viết thành một chuỗi các bài để các bạn có thể tìm hiểu được chi tiết hơn.

Doanh nghiệp muốn làm marketing tổng thể sẽ phải thực hiện từng bước theo đúng quy trình 6 phần trên.